Horto de i semplici

Een herwaardering van een historische open ruimte, om de sociale en collectieve participatie van een plek te bevorderen met spontane en officinale planten.
Sinds de Middeleeuwen werden de "Semplici" (groenterassen met medicinale deugden) verbouwd in kleine moestuinen Later verspreidde de teelt zich vooral in de tuinen in de buurt van de kloosters en vervolgens ook in de scholen voor geneeskunde en farmacie van Italiaanse universiteiten.
Deze tuinen werden al snel plaatsen van studie, wetenschappelijke training, experimenten en onderwijs, evenals onderzoek en verspreiding van informatie.

De herwaardering is gericht op het herstel en de herontwikkeling van een ruimte die sinds zijn ontstaan ​​de zetel was van de monastieke tuin.
In deze ruimte werd een moestuin van 75 vierkante meter gecreëerd, verdeeld in 8 secties.
Elke sectie komt overeen met de respectieve gunstige acties van planten, verzameld in vele variëteiten en meestal van spontane oorsprong.

hortodeisemplici Cupramontana